Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
przetargi

DATAOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
27.02.2007 "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
23.02.2007 "bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w roku 2007"
21.02.2007 "dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba"
8.02.2007 "wycinkę i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku"
6.02.2007 "dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w roku 2007"
16.01.2007 "Wykonywanie operatów szacunkowych w 2007 roku, obejmujących mienie komunalne Gminy Nowa Dęba"
8.01.2007 "skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w latach 2007-2009"
21.12.2006 "odśnieżanie dróg w sołectwach w gminie Nowa Dęba w 2007 roku"
15.12.2006 "dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba - IV"
12.12.2006 "zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku"
8.12.2006 "oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenia miasta Nowa Dęba w roku 2007"
14.11.2006 "transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w roku 2007"
8.11.2006 "systematyczną dostawę prasy dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2007 roku"
31.10.2006 "budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Cyganach"
20.10.2006 "dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba - III"
18.10.2006 "budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek w miejscowości Jadachy (po lewej stronie) - etap I"
18.09.2006 "dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba - II"
18.09.2006 "budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Cyganach"
15.09.2006 "sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2006/2007"
22.08.2006 "remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cyganach"
21.08.2006 "prace budowlane w ramach projektu: Utworzenie w Cyganach Centrum Kultury Lasowiackiej w budynku Domu Ludowego i Strażnicy OSP"
16.08.2006 "dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba"
3.08.2006 "nadzór inwestorski przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów"
17.07.2006 "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku szkolnym 2006/2007"
4.07.2006 "budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów"
4.07.2006 "wykonanie oświetlenia oraz zasilanie fontanny i oczka wodnego na Placu Wyzwolenia w Nowej Dębie"
23.06.2006 "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Cygany - działka nr ew. 1301 i 1538"
14.06.2006 "remont trybun na stadionie przy ul.Sportowej w Nowej Dębie"
24.05.2006 "nadzór inwestorski przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie "
12.05.2006 "budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Nowej Dębie, osiedle Poręby Dębskie, wzdłuż ul. Bieszczadzkiej"
10.04.2006 "budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Nowej Dębie, osiedle Poręby Dębskie, ul. Zawiszy i ul. Strzelnicza"
7.04.2006 "budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie"
22.04.2006 "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
24.03.2006 "bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
20.03.2006 "odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z pokryć dachowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba"
28.02.2006 "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2006 roku"
13.02.2006 "wycinkę i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2006 roku"
9.02.2006 "budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II część 2"
20.01.2006 "opracownie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nowej Dębie pomiędzy ul. ks. Łagockiego, Korczaka i rzeką Bystrzyk"
17.01.2006 "bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w roku 2006"
9.01.2006 "wykonywanie operatów szacunkowych w 2006 roku, obejmujących mienie komunalne Gminy Nowa Dęba"
14.12.2005 "dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2006 roku "
6.12.2005 "dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba"
4.11.2005 "systematyczną dostawę prasy dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2006 roku"
27.10.2005 "budowę oświetlenia ul.Hubala i ul.Sucharskiego w Nowej Dębie"
27.10.2005 "zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2006 roku"
10.10.2005 "opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Nowej Dębie"
27.09.2005 "sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
24.08.2005 "remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Nowej Dębie - etap I"
17.08.2005 "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Cygany - działka ewid. nr 1301"
26.07.2005 "rozbudowę budynku strażnicy OSP Alfredówka"
20.07.2005 "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku szkolnym 2005/2006"
19.07.2005 "wymianę stolarki okiennej w obiektach oświatowych"
11.07.2005 "I etap budowy pływalni krytej w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie"
21.06.2005 "dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Nowa Dęba"
25.05.2005 "budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II"
24.05.2005 "budowę kanalizacji sanitarnej - etap II os. Dęba w Nowej Dębie (bez przyłączy domowych)"
6.05.2005 "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
28.02.2005 "bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie"
28.02.2005 "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2005 roku"
11.02.2005 "prowadzenie stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie"
3.02.2005 "bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w okresie od 1 marca 2005 r. do 31 marca 2006 r."
7.01.2005 "wycinkę i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2005 roku"
30.12.2004 "dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2005 roku "
2.12.2004 "dostawę materiałów betonowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba"
17.11.2004 "wewnętrzną instalację gazową kotłowni lokalnej przy Szkole Podstawowej w Rozalinie wraz z przyłączem zewnętrznym, gazowym"
15.11.2004 "oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w latach 2005 i 2006"
21.10.2004 "zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2005 roku"
20.10.2004 "wymianę okien w budynku "Małej Szkółki" przy ul. Mikołaja Reja 3 w Nowej Dębie"
14.10.2004 "Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie"
27.09.2004 "Opracowanie kompleksowego projektu obiektów Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie"
13.09.2004 "Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Nowej Dębie etap I: odcinek ul. Bieszczadzka - ul. Smugowa"
22.07.2004 "Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chmielów, Jadachy, Cygany"
21.07.2004 "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku szkolnym 2004/2005"
6.07.2004 "Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek z drogą powiatową ul. Kościuszki i ul. M. Skłodowskiej w km 144 + 050 w Nowej Dębie"
22.06.2004 "Oferta na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Deba "Nasze Sprawy" w latach 2004-2006"
27.05.2004 "Budowę magistali wodociągowej ø 160 mm z miejscowości Alfredówka do miejscowości Jadachy-Kozielec"
29.04.2004 "Dostawę sprzętu komputerowego dla UMiG Nowa Dęba" - w trybie zapytania o cenę
19.04.2004 "remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba"
31.03.2004 "remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba"
17.03.2004 "remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2004 r."
5.02.2004 "bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2004r."
19.01.2004 "bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba"
8.01.2004 "wycinkę oraz formowanie koron drzew na terenie miasta Nowa Dęba w 2004 roku"
28.11.2003 "wykonanie sieci logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dostawę serwera, oprogramowania i urządzeń aktywnych"
21.11.2003 "dostawę zestawu ciągnikowego (ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami) dla potrzeb bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie opalanej zrębkami drewnianymi "
20.11.2003 "na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2004r."
14.11.2003 "wykonanie okablowania strukturalnego oraz zasilania dedykowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba"
6.11.2003 "ponowny na dostawę rębaka przewoźnego dla potrzeb bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewna w Nowej Dębie"
17.10.2003 "dostawę ładowarek teleskopowych dla potrzeb kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewnianymi oraz bazy przygotowania paliwa dla kotłowni w Nowej Dębie"
9.10.2003 "ponowny na uzupełnienie stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie przy ul. Leśnej - ściana południowa"
9.10.2003 "dostawę rębaka przewoźnego dla potrzeb bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewna w Nowej Dębie"
3.09.2003 "na uzupełnienie stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie przy ul. Leśnej - ściana południowa"
28.08.2003 "przebudowę dachu budynku Strażnicy OSP Poręby ul. Strażacka Nowa Dęba"
7.08.2003 "przebudowę dachu budynku Strażnicy OSP Poręby ul. Strażacka Nowa Dęba"
6.08.2003 "Roboty budowlane na terenie kotłowni miejskiej 8 MW opalanej zrębkami drewnianymi w Nowej Dębie"
21.07.2003 "opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetleń ulicznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba"
14.07.2003 "wykonanie, w roku szkolnym 2003/2004, usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawo-wych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"
9.07.2003 "opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników na terenie Gminy Nowa Dęba"
7.07.2003 "kompleksowy nadzór inwestorski przy zadaniu pn. Budowa bazy paliwowej dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie wraz z przyłączami wody, energii elektrycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną"
3.06.2003 "budowę fundamentów pod salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Jadachach"
12.05.2003 oddzielne opomiarowanie obiektów Nad Zalewem Club "INDYGO", Restauracja "NAD ZALEWEM", Pracownia Krawiecka "NICOL" oraz oświetlenia ulicznego i budynku PZHG Nowa Dęba
8.05.2003 na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba
22.04.2003 budowę bazy paliwowej dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie wraz z przyłączami wody, energii elektrycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
11.04.2003 opracowanie projektów technicznych na przebudowę dróg gminnych w Gminie Nowa Dęba
10.04.2003 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2003 roku
3.04.2003 remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2003 roku
20.03.2003 na nasadzenie plantacji wierzby energe-tycznej na areale 60 ha w Gminie Nowa Dęba
19.03.2003 na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2003r.
06.03.2003 na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w latach 2003-2005
27.01.2003 na bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2003 roku
10.01.2003 na wycinkę oraz formowanie koron drzew na terenie miasta Nowa Dęba w 2003 roku
10.01.2003 na doręczanie przesyłek listowych na terenie miasta Nowa Dęba w okresie od 1 lutego 2003r. do 31 stycznia 2004r
10.01.2003 na doręczanie przesyłek listowych na terenie sołectw gminy Nowa Dęba w okresie od 1 lutego 2003r. do 31 stycznia 2004r
12.12.2002 zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2003 roku
12.12.2002 na oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba
17.10.2002 budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w m. Nowa Dęba os. Poręby Dębskie.
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005