Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
admin: K.Wit
nieruchomosci

DATAOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
08.01.2007na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Alfredówka, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
27.10.2006na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w północno-zachodniej części budynku nr 4 przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie –
18.10.2006nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 przy ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie
31.08.2006na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 3 przy ulicy Al. Zwycięstwa w Nowej Dębie
11.08.2006na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba-Osiedle Poręby Dębskie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
11.08.2006na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chmielów
12.07.2006na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba - Osiedle Dęba
04.07.2006na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie - z przeznaczeniem na zakład szewski
19.06.2006sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Alfredówka, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
15.05.2006sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba - Osiedle Dęba
13.10.2005na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 3 przy ulicy Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie w piwnicach (w północno-zachodniej stronie budynku) -z przeznaczeniem na biuro
23.09.2005sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba-Osiedle Poręby Dębskie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
23.09.2005sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Rozalin z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
23.09.2005nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie na I piętrze (po lewej stronie hallu)- przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego z możliwością prowadzenia sprzedaży art. medycznych
19.09.2005dzierżawę niezbędnej do używania części nieruchomości o nr ewid.359/71 położonej w Alfredówce zabudowanej budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na okres 9 lat celem zamontowania instalacji przekaźnikowej do transmisji sygnału internetowego na wieży remizy
13.09.2005dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Broniewskiego w Nowej Dębie przeznaczonych pod tymczasową lokalizację garaży blaszanych
13.09.2005sprzedaż działki ewid. nr 1077 o powierzchni 790 m2 położonej w Nowej Dębie przy ul. Hubala , przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe
01.09.2005dzierżawę części działki ewid. nr 872/10 położonej w Nowej Dębie przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej pod lokalizację komisu samochodów
22.08.2005na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Krasickiego w Nowej Dębie pod budownictwo usługowe z częścią mieszkalną
26.07.2005na wykonanie rozbiórki przystanku autobusowego w Alfredówce
25.07.2005na urządzenie i prowadzenie targowiska gminnego oraz dzierżawę działki nr ewid.2881/1 o pow. 0,69 ha wraz z zabudowaniami w Chmielowie na okres 10 lat.
12.07.2005na sprzedaż działki ewid. nr 1077 o powierzchni 790 m2 położonej w Nowej Dębie przy ul. Hubala , przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe
17.03.2005przetarg pisemny nieograniczony na urządzenie i prowadzenie targowiska gminnego oraz dzierżawę działki ewid. nr 2881/1 o pow. 0,69 ha wraz z zabudowaniami
08.02.2005na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Alfredówka, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
06.02.2005na oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanej działki ewid. nr 2688/1 o powierzchni 1,83 ha wraz ze sprzedażą zespołu pałacowo-dworskiego, położonych w Chmielowie
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006