Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
oferty inwestycyjne


logo tsse

      Zachętą do inwestowania w naszym mieście jest rozporządzenie Rady Ministrów z 1997 roku o utworzeniu

Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
"Euro-Park Wisłosan"

która obejmuje między innymi obszar Nowej Dęby.
      Rozporządzenie to mówi o pełnych zwolnieniach z podatku dochodowego i podatku od nieruchomości po spełnieniu określonych warunków (nakłady kapitałowe 2 miliony ECU lub stworzenie 100 nowych miejsc pracy).
      Obszar nowodębskiej Strefy obejmuje teren Zakładów Metalowych "DEZAMET" S.A. o powierzchni ok.179ha i oferuje łącznie 12 hal i magazynów. Jest wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną. W odległości 15km od Nowej Dęby, w Woli Baranowskiej, znajduje się stacja przeładunkowa szerokotorowej magistrali hutniczo-siarkowej. Otwiera to drogę kolejową do Rosji i na Ukrainę. Strefa posiada rozbudowaną bocznicę kolejową wyposażoną m.in. w urządzenia do rozładunku cystern kolejowych. Położenie Nowej Dęby przy drodze krajowej Nr 9 zapewnia dogodny transport kołowy.
      Do plusów należy dodać również zaplecze kadrowe - wysokokwalifikowani pracownicy w zawodach mechanicznych, chemicznych i elektrycznych. Inwestorzy mogą też liczyć na komercyjną infrastrukturę towarzyszącą: sieć banków, urząd celny oraz renesansowy Zamek w Baranowie Sandomierskim jako baza dla spotkań i konferencji biznesowych.
    PREFEROWANA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA:
  • Przemysł elektromaszynowy i metalowy.
  • Kooperacja z przemysłem motoryzacyjnym.
  • Przemysł komponentów dla budownictwa.
  • Przemysł spożywczy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 41

Oddział w Tarnobrzegu
39-405 Tarnobrzeg 4, ul. Zakładowa 48
tel. 8 22 99 99, 8 23 47 08, fax. wew. 108
http://www.tsse.pl


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005