Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
Położenie geograficzne
                W krajobrazie naszej gminy dominują lasy - pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Grunty pod lasami stanowią niemal połowę obszaru całej naszej gminy (jest to powierzchnia 72 km2), lasy zaś to głównie sosna - stanowiąca 80% drzewostanu oraz brzoza, dąb, jodła i grab. Stawy
        Bardzo ciekawym przyrodniczo i krajobrazowo miejscem w naszej gminie są stawy rybne w Budzie Stalowskiej. Rejon ten wyróżnia się w Kotlinie Sandomierskiej wyjątkowo dużym zasobem wód gruntowych i powierzchniowych i z tego też względu stanowi on ostoję rzadkich okazów oritofauny, roślin i zbiorowisk roślinnych. Wraz z otuliną leśną stawy rybne stanowią enklawę dla zidentyfikowanych na tym terenie ponad 180 gatunków wszelkiego rodzaju ptactwa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje występowanie awifauny wszelkich środowisk (wodnych, błotnych, leśnych, łąkowych, polnych i innych)oraz stosunkowo dużej liczby gatunków ptaków lęgowych (139 gatunków) i 85 gatunków ptaków siedlisk wodnych i bagiennych. Również na terenie "Stawów" w Budzie Stalowskiej spotkać można 24 gatunki ptaków przelotnych środowiska wodnego i bagiennego. Dawny pałacyk myśliwski rodziny Tarnowskich w Budzie Stalowskiej, obecnie siedziba NadleśnictwaWiele z nich to gatunki bardzo rzadko występujące na terenie Polski, a szczególną atrakcję stanowią takie ptaki jak: orzeł bielik, orzeł przedni i krzykliwy, kormoran, czapla siwa i purpurowa, rybołów, perkoz oraz bocian czarny.
        Godna poświęcenia uwagi w tym krajobrazie jest szata roślinna, wśród której na szczególną uwagę zasługują wyjątkowo dobrze zachowane lasy grądowe ze starymi bardzo licznymi okazami dębu szypułkowatego (stanowiące istotną część herbu Nowej Dęby).
        Teren Budy Stalowskiej został uznany rezerwatem przyrody "STAWY". Jest to więc idealne miejsce do wypoczynku jak i uprawiania turystyki przyrodniczej. Niepowtarzalny urok sprawiają wyspy na stawach, rozległe szuwary a także odgłosy ptactwa. Przez teren naszej gminy przebiega zielony szlak turystyczne wiodący z Majdanu Królewskiego do Baranowa Sandomierskiego, mijając po drodze liczne zabytki kultury.


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005