Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "Opracowanie kompleksowego projektu obiektów Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Marek Smaga i wspólnicy Sp.J.

ul. Długosza 67
33-300 Nowy Sšcz


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 115 900,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 12.10.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 14.10.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002