Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Nowej Dębie, osiedle Poręby Dębskie, wzdłuż ul. Bieszczadzkiej"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład Wod.- Kan. i CO. mgr inż. Ryszard Hoffman
ul.Żeromskiego 20
28-200 Staszów


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 79 984,64 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 29.05.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.06.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006