Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.. )

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846 26 71 ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę dachu budynku Strażnicy OSP Poręby ul. Strażacka Nowa Dęba"

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 307 III piętro w godz. pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia - 30 września 2003r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta-Przebudowa dachu budynku Strażnicy OSP Poręby ul. Strażacka Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 28.08.2003 r. do godz. 1200 w pokoju nr 102.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2003r. o godz. 1205 w pokoju nr 104, I piętro.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach przetargowych.Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba dnia 07.08.2003r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 7.08.2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003