Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "I etap budowy pływalni krytej w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
ABM SOLID S.A.
ul. Słoneczna 30
33-100 Tarnów


Ofert złożonych: 5
Ofert odrzuconych: 1

Cena oferowana brutto: 2 799 215,58 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 26.08.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 10.11.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005