Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "prace budowlane w ramach projektu: Utworzenie w Cyganach Centrum Kultury Lasowiackiej w budynku Domu Ludowego i Strażnicy OSP"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
MIWAX - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Wacław Grela
ul. Sienkiewicza 145 M
39-400 Tarnobrzeg


Ofert złożonych: 7
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 460 758,98 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 11.09.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 25.10.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006