Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 8
37-450 Stalowa Wola


Ofert złożonych: 5
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto: 629 003,30 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 21.06.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 14.07.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005