Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2005 roku"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
PGKiM Spółka z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: zwalczanie śliskości - 150 zł/rbg
odśnieżanie - 90 zł/rbg
1 godzina dyżuru - 21 zł
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 1.12.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 7.12.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002