Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


   Informuję o wyniku postępowania na oddzielne o pomiarowanie obiektów Nad Zalewem w Nowej Dębie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 12.05.2003 r.

Informacje o wyniku

Wartość zamówienia (brutto):
Nie dopuszczono składania ofert częściowych
Liczba zadań : 1

Informacja o zadaniach
Zadanie Nr : 1
Nazwa wygrywającego:
Instalatorstwo Elektryczne
m. Jadachy 133


Ofert złożonych: 2
Ofert odrzuconych:
Cena oferowana: 36 347,20 zł
W tym VAT:
Cena najtańszej 36 347,20 zł.
Cena najdroższej: 44 831,62
Unieważniono z powodu

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104 - 21. 05.2003, o godz. 1205.


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef CzekalskiCopyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002