Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "opracownie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nowej Dębie pomiędzy ul. ks. Łagockiego, Korczaka i rzeką Bystrzyk"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
ul. 1-go Maja 4
39-400 Tarnobrzeg


Ofert złożonych: 2
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto: 43 920,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 6.02.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 14.02.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005