Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp.z o.o.
ul.Polna 3a
37-100 Łańcut


Ofert złożonych: 6
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 2 923 240,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 23.05.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 23.06.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006