Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w roku 2006"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
"BIURO PLUS" - Lucyna i Adam Koptyra sp.c.
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola


Ofert złożonych: 4
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto: 30 229,65 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 29.12.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 9.01.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005