Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2006 roku"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
PGKiM Sp.z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto:
 • zwalczanie śliskości - 160,50 zł / 1 rbg.
 • odśnieżanie - 100,58 zł / 1 rbg.

  Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

  Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 17.11.2005, o godz. 1105

 • Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 28.11.2005 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2005