Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Cygany - działka nr ew. 1301 i 1538"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
"DROKAM - PIASECZNO"
Piaseczno 84/21-26
27-670 Łoniów


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 15,25 zł za 1 m2

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 3.07.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 12.07.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006