Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm. ).

Zarząd Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w m. Nowa Dęba os. Poręby Dębskie.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 209, II piętro od dnia 17.10.2002r. do dnia 27.11.2002r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2004 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w m. Nowa Dęba os. Poręby Dębskie" należy składać w terminie do dnia 28.11.2002 r. do godz. 1200 w pok. 102 .

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2002 r. o godz. 1205 w pokoju Nr 104, I piętro.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.


Przewodniczący
(-) Wacław Wróbel

Nowa Dęba, 17.10. 2002 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 19 października 2002 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002