Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2005 roku"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
37-450 Stalowa Wola


Ofert złożonych: 4
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto:
 • za jedną godzinę profilowania nawierzchni równiarką: 108,95 zł brutto
 • za jedną godzinę zagęszczania nawierzchni walcem: 85,03 zł brutto
 • za dostawę 1 t materiału drogowego - klińca 0-30 mm: 40,02 zł brutto
 • za 1 m2 wyremontowanej powierzchni: 61,00 zł brutto


 • Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

  Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 15.03.2005, o godz. 1105

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 16.03.2005 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2002