Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "budowę kanalizacji sanitarnej - etap II os. Dęba w Nowej Dębie (bez przyłączy domowych)"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład Wod.- Kan. i CO
mgr inż. Ryszard Hoffman
ul. Żeromskiego 20
28-200 Staszów


Ofert złożonych: 3
Ofert odrzuconych: 1

Cena oferowana brutto: 349 970,60 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 8.07.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 22.07.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005