Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "wykonywanie operatów szacunkowych w 2006 roku, obejmujących mienie komunalne Gminy Nowa Dęba"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Ryszard Łeptuch - rzeczoznawca majątkowy
Komorów 123a
36-110 Majdan Królewski


Ofert złożonych: 6
Ofert odrzuconych: 1

Cena oferowana brutto:
  • lokale mieszkalne położone w budynkach wielomieszkaniowych wraz z nie wydzieloną częścią wspólną budynku i działki, oraz zaznaczenie ich na odpowiednim rzucie - 244,00 zł brutto za 1 operat,
  • lokale użytkowe położone w budynkach wielomieszkaniowych wraz z nie wydzieloną częścią wspólną budynku i działki, oraz zaznaczenie ich na odpowiednim rzucie - 488,00 zł brutto za 1 operat,
  • budynki wolnostojące wraz z działką - 732,00 zł brutto za 1 operat,
  • działki przeznaczone pod budownictwo - 244,00 zł brutto za 1 operat,
  • działki przeznaczone do sprzedaży wieczystemu użytkownikowi - 244,00 zł brutto za 1 operat,
  • działki przeznaczone do przekazania w użytkowanie wieczyste - 366,00 zł brutto za 1 operat
  • określenie wartości nieruchomości dla ustalenia opłat rocznych - 366,00 zł brutto za 1 operat
  • określenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych - 488,00 zł brutto za 1 operat.


Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 25.01.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.02.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005