Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek z drogą powiatową ul. Kościuszki i ul. M. Skłodowskiej w km 144 + 050 w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład WOD.-KAN.-CO.
mgr inż. Ryszard Hoffman
ul. Żeromskiego 20
28-200 Staszów


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 82 374,40 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Wanda Kopeć , tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 22.07.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 22.07.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002