Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na Budowę magistali wodociągowej ø 160 mm z miejscowości Alfredówka do miejscowości Jadachy-Kozielec

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład WOD.-KAN. i CO
mgr inż. Ryszard Hoffman

ul. Żeromskiego 20
28-200 Staszów


Ofert złożonych: 4
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 202 169,01 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Wanda Kopeć , tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 14.06.2004, o godz. 1405

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 16.06.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002