Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w m. Nowa Dęba os. Poręby Dębskie , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 174 z dnia 17.10.2002, pozycja 68192.

Informacje o wyniku

Wartość zamówienia (brutto): 475 308,93 EURO (1 881 177,70 zł)
Nie dopuszczono składania ofert częściowych
Liczba zadań: 1

Informacje o zadaniach:
Zadanie nr: 1
Nazwa wygrywającego: Zakład Wodno Kanalizacyjny i C.O. mgr inż. Ryszard Hoffman
Miasto: Staszów
Ulica: Żeromskiego 20


Ofert złożonych: 21
Ofert odrzuconych: 6
Cena oferowana: 1 881 177,70 zł
W tym VAT: 123 067,7 zł
Cena najtańszej: 1 811 767,08 zł
Cena najdroższej: 4 315 925,52 zł
Unieważniono z powodu: ----------

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Wanda Kopeć, Andrzej Kołomycew , tel. 0 15 846 2671, w. 128, pok. 209, w godz. 8.30-15.30.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 28.11.2002, o godz. 12.05

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 13 grudnia 2002 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002