Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w okresie od 1 marca 2005 r. do 31 marca 2006 r."

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 2
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 24 888,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 18.02.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 24.02.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002