Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych
Liczba zadań: 1

Informacje o zadaniach:
Zadanie nr: 1
Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO"
Piaseczno
27-670 Łoniów


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto:
 • profilowanie nawierzchni równiarką - 103,70 zł/za 1 godz.
 • zagęszczanie walcem statycznym - 79,30 zł/za 1 godz.
 • dostawa 1 tony materiału drogowego - klińca 0-30 mm oraz uzupełnienie nim nawierzchni - 46,36 zł

  Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Elżbieta Gil, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-15.30.

  Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 4.05.2004, o godz. 1105

 • Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 4.05.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2002