Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na doręczanie przesyłek listowych na terenie sołectw gminy Nowa Dęba w okresie od 1 lutego 2003 r. do 31 stycznia 2004 r.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 214, II piętro od dnia 13 stycznia 2003r. do dnia 20 stycznia 2003r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na doręczanie przesyłek listowych na terenie sołectw gminy Nowa Dęba w okresie od 1 lutego 2003 r. do 31 stycznia 2004 r." należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2003 r. do godz. 1300 w pokoju nr 102 na I piętrze.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2003 r. o godz. 1305 w pokoju Nr 104 na I piętrze.

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 10 stycznia 2003r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 10 stycznia 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002