Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "dostawę materiałów betonowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład Produkcji Elementów Budowlanych
"ELWID" Elżbieta Widuch

ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto:
 • kostka brukowa czerwona, o grubości 6 cm (Holland), 70 m2 - 2 109,10 zł
 • kostka brukowa szara, o grubości 6 cm (Holland), 1200 m2 - 33 240,00 zł
 • krawężnik drogowy szary 15x30x100, 160 szt. - 2 830,40 zł
 • obrzeże trawnikowe szare 6x20x100, 650 szt. - 3 497,00 zł

  Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

  Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 17.12.2004, o godz. 1105

 • Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.12.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2002