Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w roku 2005"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
"Biuro Plus"
Lucyna i Adam Koptyra
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola


Ofert złożonych: 4
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 22 278,69 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 13.01.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 13.01.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002