Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie o cenę

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego dla UMiG Nowa Dęba

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych
Liczba zadań: 1

Informacje o zadaniach:
Zadanie nr: 1
Nazwa wygrywającego:
GAMBIT - Krzysztof Kusy
Pl. Bartosza Głowackiego 20
39-400 Tarnobrzeg


Ofert złożonych: 2
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 25 226 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Barbara Sudoł, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 29.04.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 29.04.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002