Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ładowarek teleskopowych dla potrzeb kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewnianymi oraz bazy przygotowania paliwa dla kotłowni w Nowej Dębie.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 210 II piętro od dnia 17.10.2003 r. do dnia 12.11.2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia:
 • ładowarka dla potrzeb kotłowni - do 28.11.2001 r.
 • ładowarka dla potrzeb bazy przygotowania paliwa - do 15.12.2001 r.

  Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta - dostawa ładowarek " należy składać w terminie do dnia 12.11.2003 r. do godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. 102.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2003 r. godz. 1110 w Urzędzie Miast i Gminy w Nowej Dębie, ul Rzeszowska 3 - pok. Nr 104, I piętro.

  Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł

  Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych. • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Józef Czekalski

  Nowa Dęba, 17.10.2003 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.10.2003 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003