Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chmielów, Jadachy, Cygany"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
EKO-PROJEKT
Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory
ul. Głęboka 28
37-200 Przeworsk


Ofert złożonych: 6
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 279 380,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 13.09.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 30.09.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002