Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Deba "Nasze Sprawy" w latach 2004-2006

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
ABAKUS Spółka Cywilna
ul. Wiktora 21
36-100 Kolbuszowa


Ofert złożonych: 5
Ofert odrzuconych: 1
Cena oferowana brutto: 1,66 zł za 1 egzemplarz

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Wiesław Ordon , tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 7.07.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 8.07.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002