Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Informacje o wyniku

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, Elżbieta Gil, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-15.30.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 16.04.2004, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 16.04.2004
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2004