Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę fundamentów pod salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Jadachach" .

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 209 II piętro od dnia 05.06.2003 r. do dnia 27.06.2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia - 28.08.2003 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na przetarg - "Budowa fundamentów pod salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Jadachach" należy składać w terminie do dnia 27.06. 2003 r. do godz. 1200 w pok. 102.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2003 r. godz. 1205 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie - w pokoju Nr 104, I piętro.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 3 czerwca 2003 roku

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 3 czerwca 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002