Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
P.H.U. "PROM" Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 61 271,26 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 29.10.2004, o godz. 1405

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 2.11.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002