Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "wycinkę i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2005 roku"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych


Nazwa wygrywającego:
Zakład Handlowo-Usługowy
Danuta i Tadeusz Tabor
Alfredówka 172
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 3
Ofert odrzuconych: 0
Cena oferowana brutto: 17 783,00 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 8.30-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 24.01.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 27.01.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002