Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "wykonanie oświetlenia oraz zasilanie fontanny i oczka wodnego na Placu Wyzwolenia w Nowej Dębie"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Specjalistyczny Zakład Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych "Teger"
ul. Budowlanych 10
39-400 Tarnobrzeg


Ofert złożonych: 4
Ofert odrzuconych: 1

Cena oferowana: 33 077,05 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 20.07.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 28.08.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006