Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


   Informuje o wyniku postępowania na opracowanie projektów technicznych na przebudowę dróg gminnych w Gminie Nowa Dęba , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku

Wartość zamówienia (brutto):
Nie dopuszczono składania ofert częściowych
Liczba zadań :      1

Informacja o zadaniach
Zadanie Nr :      1
Nazwa wygrywającego:
DROGBUD
Miasto: Tarnobrzeg
ulica: Kopernika 4/66


Ofert złożonych:      2
Ofert odrzuconych:
Cena oferowana:      40 000,00 zł
W tym VAT:
Cena najtańszej      40 000,00
Cena najdroższej:      49 913,00
Unieważniono z powodu

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104 06. 05.2003, o godz. 1000.


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002