Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
PGKiM Sp.z o.o. Nowa Dęba
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 29 999,80 zł brutto

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 314, pok. 314, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 10.04.2006, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 10.04.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006