Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na oddzielne opomiarowanie obiektów Nad Zalewem Club "INDYGO", Restauracja "NAD ZALEWEM", Pracownia Krawiecka "NICOL" oraz oświetlenia ulicznego i budynku PZHG Nowa Dęba.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 209 II piętro od dnia 12.05.2003 r. do dnia 21.05.2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia - 30.08.2003 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na przetarg "Oddzielne opomiarowanie obiektów Nad Zalewem w Nowej Dębie". należy składać w terminie do dnia 21.05. 2003 r. do godz. 1200 w pok. 102.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2003 r. godz. 1205 w pokoju Nr 104, I piętro.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 12 maja 2003 roku

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 12 maja 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002