Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Termin realizacji zamówienia - okres 3-ch tj. 2003 r. - 2006r. ( od dnia podpisania umowy).

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 212, II piętro od dnia 8 maja 2003 r. do dnia 22 maja 2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "OFERTA - BANK" należy składać w terminie do dnia 23 maja 2003 r. do godz. 1000 w pok. 102, I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2003 r. o godz. 1100 w pok. Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert :
 • oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach - 35 % bankowych
 • oprocentowanie lokat krótkoterminowych - 35 %
 • prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym - 10 %
 • oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 20 %


 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 08 maja 2003 roku

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 8 maja 2003 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2002