Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
KIEROWNICTWO URZĘDU


grafika/003.gif 1016 Bgrafika/003.gif 1016 B
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WIESŁAW ORDON
telefon: 0(....)15 846 24 21

Jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Kieruje Urzędem oraz wyko-nuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

grafika/003.gif 1016 Bgrafika/003.gif 1016 B
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ZYGMUNT ŻOŁĄDŹ
telefon: 0(....)15 846 24 21

W razie nieobecności burmistrza lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem. Z upoważnienia burmistrza wykonuje zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Sprawuje nadzór nad Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Samorządowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.


RADA MIEJSKAKOMISJE STAŁE RMKIEROWNICTWO URZĘDUREFERATYSAMODZIELNE STANOWISKA


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005