Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
REFERATY

grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik - Barbara Sudoł

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 214

Referat prowadzi sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i promocji oraz funkcjonowania Urzędu, obsługi interesantów, organów samorządowych, jednostek pomocniczych gminy, wyborów, referendum, załatwiania skarg i wniosków, spraw gospodarczych Urzędu, obsługi Sekretariatu.


grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
URZĄD STANU CYWILNEGO
I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik - Bożena Szczepan

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 101

Prowadzi sprawy z zakresu rejestracji urodzeń, zgonów, małżeństw, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zameldowań na pobyt stały i czasowy nadając numer nieruchomościom, nr PESEL.


grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
REFERAT FINANSOWY
Kierownik - Alicja Furgał

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 212

Referat prowadzi sprawy z zakresu opracowania i realizacji budżetu gminy, wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych oraz ich rozliczenie i egzekucję należności, nadzór finansowy nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych, administracyjnych i pomocniczych gminy.


grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
REFERAT INWESTYCJI
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
Kierownik - Andrzej Kołomycew

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 314

Referat prowadzi sprawy z zakresu planowania zadań inwestycyjnych i remontów w gminie, wnioskowania przyjęcia ich do budżetu gminy celem realizacji, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację, nadzoru nad procesem projektowania dokumentacji, przygotowania i wykonania zadań, ich rozliczenia i przekazania do użytku, gospodarki skomunalizowanym mieniem gminnym i komunalnym.

BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
Kierownik - Barbara Duda

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 316


grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
REFERAT SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH
Kierownik - Ewa Rozenbajgier

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 204

Referat prowadzi sprawy z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, utrzymania infrastruktury komunalnej, dróg lokalnych i gminnych, placów, ulic, oświetlenia ulicznego, zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego, budynków komunalnych, czystości i porządku w gminie, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, nadzoru nad targowiskiem i działalnością PGKiM.


grafika/004.gif 1016 Bgrafika/004.gif 1016 B
STRAŻ MIEJSKA
Komendant - Adam Szurgociński

telefon: +48 (0-15) 846 26 71 - wew. 113
lub bezpośrednio: 986

    Do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba powołana została samorządowa umundurowana formacja Straż Miejska spełniająca służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
    Straż Miejska w Nowej Dębie realizuje zadania poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad ładem i porządkiem i kontrolę ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy, miejsc zagrożonych, ochronę obiektów komunalnych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, współdziałanie z organizacjami i innymi służbami porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
    Zapobiega zjawiskom alkoholizmu i innym uzależnieniom poprzez rozwijanie profilaktyki, występuje jako oskarżyciel publiczny przed Wydziałem Grodzkim Sądu Rejonowego w sprawach leżących w jej kompetencji.RADA MIEJSKAKOMISJE STAŁE RMKIEROWNICTWO URZĘDUREFERATYSAMODZIELNE STANOWISKA


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005