Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
powrót do spisu dokumentów
PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY NOWA DĘBA

pełna wersja dokumentu w formacie .pdf (640 kB)

SPIS TREŚCI DOKUMENTU
  WPROWADZENIE
  • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
   • Rys historyczny
   • Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
  • LUDNOŚĆ
   • Rozmieszczenie ludności
   • Struktura demograficzna gminy
  • GOSPODARSTWA DOMOWE I MIESZKANIA
   • Gospodarstwa domowe
   • Mieszkania
  • GOSPODARKA
   • Podmioty gospodarcze
   • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
   • Instytucje otoczenia biznesu
  • ROLNICTWO I LEŚNICTWO
   • Rolnictwo
   • Leśnictwo
  • LOKALNY RYNEK PRACY
   • Zatrudnienie
   • Bezrobocie
  • INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
   • Infrastruktura komunikacyjna
   • Gospodarka wodno-ściekowa
  • OŚWIATA
   • Poziom wykształcenia mieszkańców gminy
   • Sieć szkolna
   • Baza edukacyjna
  • OPIEKA ZDROWOTNA
   • Podstawowa opieka zdrowotna
   • Specjalistyczna opieka zdrowotna
   • Apteki
  • OPIEKA SPOŁECZNA
   • Informacje ogólne
   • Zakres działań pomocy społecznej
   • Przykładowe charakterystyki wybranych problemów społecznych
   • Dom Pomocy Społecznej
  • KULTURA
   • Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury
   • Działalność organizacji pozarządowych w sferze kultury
  • AKTYWNOŚĆ LOKALNA
  • FINANSE SAMORZĄDU GMINNEGO
   • Dochody gminy
   • Wydatki gminy 


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005