Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
powrót do spisu dokumentów
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2004-2013

- pełna wersja dokumentu w formacie .pdf (710 kB)
informacja o strategii
SPIS TREŚCI DOKUMENTU
 • WSTĘP
 • WNIOSKI Z RAPORTÓW I SPOTKAŃ KOMITETU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY NOWA DĘBA
  • PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY NOWA DĘBA
  • BILANS STRATEGICZNY GMINY NOWA DĘBA
   • Analiza SWOT - silne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia
   • Obszary problemowe
   • Analiza SWOT w obszarach problemowych
 • WIZJA ROZWOJU GMINY NOWA DĘBA
 • PRIORYTETY ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
  • OBSZAR GOSPODARCZY
  • OBSZAR SPOŁECZNY
  • OBSZAR EKOLOGICZNY
 • MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII
  • MONITOROWANIE
  • EWALUACJA STRATEGII
 • OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGIĄ
  • KOMITET ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPDARCZEGO GMINY NOWA DĘBA
  • ZESPÓŁ ZADANIOWY
  • OSOBY ZAPROSZONE DO WSPÓŁPRACY
  • MODERATORZY
  • SŁOWNIK SKRÓTÓW
 • KRONIKA STRATEGII
 • ZAŁĄCZNIKI 


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002