Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
powrót do spisu dokumentów
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2004-2006

pełna wersja dokumentu w formacie .pdf (800 kB)

SPIS TREŚCI DOKUMENTU
 • WSTĘP
 • OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
 • AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA
  • Położenie i powierzchnia gminy
  • Ludność
  • Gospodarstwa domowe i mieszkania
  • Środowisko przyrodnicze
  • Turystyka
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Identyfikacja problemów
  • Gospodarka
  • Rolnictwo i leśnictwo
  • Lokalny rynek pracy
  • Identyfikacja problemów
  • Oświata
  • Opieka zdrowotna
  • Opieka społeczna
  • Kultura
  • Aktywność lokalna
  • Identyfikacja problemów
 • CELE STRATEGICZNE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NOWA DEBA NA LATA 2004-2013
 • ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE
 • POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
 • LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W LATACH 2004-2006
 • SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
  • Instytucja zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego
  • Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego
 • MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  • System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
  • Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
  • Komunikacja społeczna 


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002