Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
informator
Instytucja
Numer
telefonu
Urząd Miasta i Gminy Nowa DębaStraż Miejska
8462671
8462421
8462501
8465137 (fax)

986 (bezpłatny)
lub 8464240
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie8462552
Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie8462321
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowej Dębie8462461
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie8462052
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie8465174
Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie8462195
Przedszkole Nr 4 w Nowej Dębie8463989
Świetlica Szkolna w Nowej Dębie8462304
Zespół Placówek w Nowej Dębie8462044
Zespół Szkół w Nowej Dębie8462232
Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Dębie8462286
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie8462256
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie8463493
8463494
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie8462410
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie8463532
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Nowej Dębie
8462641
8462642
8462643
8462546
Administracja Osiedla Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowej Dębie
8462276
Apteka Irena Stelmaszczuk ul. Kościuszki 1 w Nowej Dębie8462025
Apteka Jadwiga Szula ul. Rzeszowska 5 w Nowej Dębie8462381
Oddział Banku Spółdzielczego w Nowej Dębie8462235
PEKAO S.A. Filia w Nowej Dębie8462171
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie8462214
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Nowej Dębie
8462661
8462662
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Dębie998 (alarmowy)
8465101
8465102 (fax)
Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie8162600
Komisariat Policji w Nowej Dębie8462087
8462197
Liga Obrony Kraju w Nowej Dębie8462215
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski
w Nowej Dębie
8462396
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Nowej Dębie
8462500
PKP Stacja Kolejowa Dęba Rozalin8462302
PPKS Dworzec Autobusowy w Nowej Dębie8462502
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie8462845
Poradnie Specjalistyczne ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie8462621
Posterunek Energetyczny w Nowej Dębie8462253
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowej Dębie8462439
8462522
Punkt Weteryjaryjny8463531
Rozdzielnia Gazu w Nowej Dębie8462551
8464396
8464695
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie


Oddział Rehabilitacyjny

Poradnia Rehabilitacyjna
8462651
8462652
8462653
8462654
8462655
8462656
8462288

8462495

8462092
Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie8462631
8462632
8462633
8462634
8462635
8462221
Stacja Paliw CPN S.A. nr 135 w Nowej Dębie8462452
Urząd Pocztowy w Nowej Dębie8462442
8462473
Gimnazjum w Chmielowie8461127
Szkoła Podstawowa w Alfredówce8467107
Szkoła Podstawowa w Chmielowie8461127
Szkoła Podstawowa w Cyganach8461180
Szkoła Podstawowa w Jadachach8461181
Szkoła Podstawowa w Rozalinie8467103
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli8467104
Nadleśnictwo Buda Stalowska8467452
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu8221595
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
8221595
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie(0 17) 8627511
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie(0-17) 8620809
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005