Zapraszamy na stronę Nowej Dęby 
Powrót

 


OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Nr 156 w NOWEJ DĘBIE


Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 156 w Nowej Dębie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2002
Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 9 października 2002 r. oraz uchwałą nr 10/2006
Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 12 października 2006r.

GŁOSOWANIE W WYBORACH DO
RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ w TARNOBRZEGU
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 LUTEGO 2007 r. w GODZ. 800 - 1800
w LOKALU WYBORCZYM MIESZCZĄCYM SIĘ
w URZĘDZIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA (sala nr 104 I piętro).


Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniach od 22 stycznia
do 26 stycznia 2007 r. w pok. 207, II piętro w godzinach pracy UMiG

PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Komisji Wyborczej
Krystyna Tutka

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Nr 156 w NOWEJ DĘBIE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2007 r.


Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych /Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 927
z późn.zm./ oraz § 15 uchwały nr 11/2001 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych,
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 156 w Nowej Dębie
dokonała rejestracji n/w kandydatów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Tarnobrzegu:


  • RUTYNA Ryszard
    lat 49, wykształcenie średnie, zawód rolnik
    zam. Chmielów 81, gmina Nowa Dęba

  • TUTKA Henryk
    lat 51, wykształcenie średnie, zawód rolnik
    zam. Cygany 58, gmina Nowa Dęba


PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Komisji Wyborczej
Krystyna Tutka


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2007